Sprawy Pracownicze

Wniosek o urlop wypoczynkowy/okolicznościowy/na żądanie

Informacja dot. Elektronicznej Legitymacji Pracownika (ELP)

Informacja dot. Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego (ELN)

Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego

Zlecenie zakupu biletu na przelot tanią linią lotniczą

Wniosek wyjazdowy – podróż zagraniczna

Zlecenie zakupu biletu

Wniosek o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych

Zlecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych